Civil támogatás

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a z éves költségvetési lehetőségeitől függően a civil szervezetek, egyházak, egyéb szervezetek és a helyi önszerveződő közösségek számára kérelemre, egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a működéshez, valamint rendezvényeikhez, pályázaton való részvételhez, eszközbeszerzéshez.

A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a Képviselő-testület a beérkezett kérelmek alapján évente, a költségvetési rendeletében keretösszegben állapítja meg.

Ezért kérjük az alábbi támogatható szervezeteket, hogy gondolják át éves működésüket és 2019. január 31-ig nyújtsák be írásban kérelmeiket a lentebb és a rendeletben írtak alapján az önkormányzathoz.

(Átvevő munkaidőben: Csókáné Péter Mónika gazdálkodási ügyintéző)

Az a civil szervezet támogatható, melyet a kérelmének benyújtása előtt jogerősen bírósági nyilvántartásba vettek, ÉS nem párt, szakszervezet vagy kölcsönös biztosító egyesület, közalapítvány, pártalapítvány.

Az a civil szervezet támogatható

a) amely az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkezik és az Önkormányzat illetékességi területén működik,

b) amelynek országos, regionális, megyei vagy helyi szervezete az Önkormányzat illetékességi területén működik,

feltéve, hogy az alapító okiratának (alapszabályának) megfelelő tevékenységet folytat.

Fentieken túli civil szervezetek, amelyeknek országos, regionális, megyei vagy helyi szervezete az Önkormányzat illetékességi területén nem működik, csak kivételes esetben, elsősorban nemzeti vagy humanitárius érdekből támogathatók.

nem jogi személyek, hivatalosan be nem jegyzett, bírósági nyilvántartásba nem vett szervezetek, helyi önszerveződő közösségek a hivatalosan bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezeteken, egyházon vagy önkormányzati intézményeken keresztül igényelhetnek támogatást. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell az 1. melléklet szerinti befogadó nyilatkozatot.

Fontos tudni még, hogy csak olyan szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely az erre vonatkozó szabályok szerint letétbe helyezte beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét, átlátható szervezetnek minősül, és kérelméhez csatolja a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot.

 

A kérelem a 3. melléklet szerint (annak maradéktalan és pontos kitöltésével) eredetben írásban nyújtható be.

Civil és egyéb szervezetek támogatásának önkormányzati rendelete

Civil és egyéb szervezetek támogatásának önkormányzati rendeletéhez /1. számú melléklet/

Civil és egyéb szervezetek támogatásának önkormányzati rendeletéhez /2. számú melléklet/

Civil és egyéb szervezetek támogatásának önkormányzati rendeletéhez /3. számú melléklet/

633 total views, 1 views today