REZSICSÖKKENTÉS

A téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatásának igényfelmérése

 

H I R D E T M É N Y
a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült
háztartások támogatásról

Magyarország Kormánya a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában (továbbiakban: Korm. határozat) döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről. A Korm. határozat szerint a téli rezsicsökkenésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri, természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A természetbeni támogatás igénybevételéhez igénybejelentő nyilatkozat kitöltése szükséges, melyben az igénybejelentő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik – többek között – arról, hogy még nem részesült a téli rezsicsökkentésben.
A támogatásra való jogosultságot a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi.

A Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját – tűzifa, PB palackos gáz, PB tartályos gáz, szén, fűtőolaj vagy pellet/brikett –, amely később nem módosítható.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentéssel érintett háztartás címének és az igénylő személy bejelentett lakóhelyének, vagy bejelentett tartózkodási helyének azonosnak kell lennie.

A Korm. határozat értelmében háztartás alatt – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján – az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.

A természetbeni támogatás kizárólag a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

 

Az igénybejelentő lap letölthető e hirdetmény mellékleteként, továbbá ügyfélfogadási időben papír alapon kérhető, illetve benyújtható a Csávoly Községi Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (6448 Csávoly, Arany J. u. 39.)

 

A Csávolyi Önkormányzat az igénybejelentéseket összesíti és 2018. október 17. napjáig továbbítja a Belügyminisztériumnak.

 

Az igényfelmérés eredményéről a belügyminiszter tájékoztatja a Kormányt, és javaslatot tesz a forrásbiztosítás módjára.

 

Csávoly, 2018. augusztus 29.

dr. Gyenes Gabriella

jegyző

 

A téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások támogatásához szükséges

Igénybejelentő nyilatkozat és Adatkezelési tájékoztató letöltése.

A hirdetmény szövege, pdf formátumban innen letölthető.

Megszakítás