FRISS HÍREK

Az Agrárminisztérium által indított Országfásítási Program keretében meghirdetett Településfásítási programban községünk is sikeresen pályázott 30 db fára, mellyel jobbá kívánjuk tenni köztemetőnk és a Bara tó körüli természetes és egészséges környezetet. A fák 2021. 03.19.-én megérkeztek és kiültetésre kerültek!
„Minden fa fontos!”

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓZTATÁS 2021. ÉVI VÁLTOZÁSAIRÓL (letölthető verzió) F

Eb zárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Hulladékudvarok nyitva tartása

Tisztelt Ebtartó, Ebtulajdonos!

Tájékoztatom arról, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Csávoly Községi Önkormányzat az ebrendészeti feladatai ellátása érdekében, a Csávoly község közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából indított ebösszeírást 2018-ban elvégezte, melynek felülvizsgálata 2020. végéig tart.

Ezért felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy aki 2018-2019-ben már benyújtotta az ebösszeíró adatlapot, nekik nem kell a mostani meghosszabbított időszakban még egyszer beküldeni az adatlapokat.


Ugyanakkor az ebek tartói, tulajdonosai az ebösszeírás időszakán túl is kötelesek az ebnyilvántartás részére a változásokról (eb elhullása, eb tulajdonosának, tartási helyének változása, új eb háztartásba kerülése, szaporulat) folyamatosan adatot szolgáltatni az „Ebösszeíró adatlap” vagy „Változás-bejelentő adatlap” kitöltésével és benyújtásával.


Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. A bírság összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Felhívom továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, azt kérem, haladéktalanul pótolják.

Adatalap(ok) benyújtható(k): diakmunkacsavoly@gmail.com

Községházán: Péli Anna, Péli Noémi, Kaponyás Emese

Csávoly, 2020. július 14.                                                          

dr. Gyenes Gabriella jegyző s.k.

EB összeíró -és változás bejelentő adatlap

Adatvédelmi nyilatkozat

📌Hulladékudvarok nyitva tartása 2020. július 8-tól📌

Csávoly községben a Trianoni békeszerződés megkötésének 100. évfordulójára rendezett
emlékműsor 16:32-kor kezdődött. Az aláírás időpontjában megszólaltak a harangok, és több mint fél
órán keresztül zúgtak.
A rendezvénysorozat a templomban folytatódott, ahol Muka A. Gábor plébános tartott nagyon
színvonalas ünnepi misét a község lakóinak 18 órától.
A Kárpátalajai Magyar Cserkészszövetség, a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának tagjai rendkívüli
módon – a világ magyarságának összefogásában bízva – tűzgyújtással kívántak megemlékezni a
Nemzeti Összetartozás Napján, 2020. június 4-én. Csatlakoztunk a felhíváshoz. Az események 20:20-
kor folytatódtak az I. világháborús emlékműnél. Gyertyákkal megrajzoltuk a Trianon előtti és utáni
Magyarország térképét. Csala Józsefné Polgármester beszéde után közösen elénekeltük a Himnuszt.
A rendezvény után a résztvevők még sokáig beszélgettek az eseményekről!

Nemzeti Összetartozás Napja – “Milyen jó, hogy itt vagyunk” videópályázat

KORMÁNYHIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK


A falut járva szomorúan kellett tapasztaltuk, hogy a Bara partra kihelyezett virágládát megrongálták és a benne lévő virágokat eltulajdonították. A Könyvtár előtti ládánál pedig, az ott található virágokat kitépkedték.
Szeretnénk a tettes vagy tetteseknek a tudomására hozni, hogy ezek a ládákat a virágokkal együtt azért helyeztük el, hogy a falut díszítsék. Nagyon sajnáljuk hogy a tettes, vagy tettesek azon emberi értékeknek a hiányosságában szenvednek, ami a szépérzék, a lakókörnyezetre való igényesség és a másik embernek a munkájára irányuló tisztelet. Ezennel megkérjük, ha virágra lenne szüksége NE lopjon, hanem kérjen!
A faluért együtt kell tennünk, hogy élhető és vonzó legyen az itt élőknek és az ide látogató vendégeinknek.
Az együttműködésüket köszönjük!

Egészségügy újraindítása

Egészségügyi ellátás új rendje

Egészségügyi ellátás új rendje 2.

Madárinfluenza miatt elrendelt megfigyelési körzetek (határozat)

Madárinfluenza miatt elrendelt védőkörzetek (határozat)


Az óvodai felvételi nyilatkozat az alábbi linken letölthető:
ÓVODAI FELVÉTELI NYILATKOZATMagyar Közlöny 45. szám 46/2020. (III.16) Korm. rendelet (koronavírussal kapcsolatos tennivalók)

Kérelem és nyilatkozat ingyenes gyermekétkeztetés igénylésére

Ugrás a tartalomhoz