TemetŐi Kápolna

Temetői Kápolna

1 A temetőben 1929-ben új kápolna épült. Fritz József és sógora voltak az építtetők, akik az építő Kóbor Ferenc vállalkozót azzal bízták meg, hogy költségükre utazzon Olaszországba, arra a helyre ahol Tamás fiúk hősi halált halt. Ottani kápolnákat tekintse meg, s a körletben domináló kápolnát mintázza meg Csávolyon. Így tervezte, és fel is építette romantikus, eklektikus stílusban, ahogy Észak-Lombardiában jellemző. Némi túlzással, talán hazánkban nincsen párja, a környéken biztosan nincs. Ma ravatalozóként is funkcionál. A család 152/1931. sz. ajándékozási levél értelmében a kápolna tulajdonjogát Csávoly község közigazgatására ruházza, míg az alagsori temetkezési helyre a temetkezési jogot 2031-ig a Hamháber családra. Ma Önkormányzati tulajdon – a temetővel- 873 tulajdoni lap 794. hrsz. bejegyzéssel.

2 Szólni kell még a kápolna festett színes díszes ablakairól is. Az oltár feletti hármas ablak közepén Szent Mihály került ábrázolásra, hisz ő a temető védőszentje.

I. Szent Mihály; II. Szent Borbála; III. Szűz Mária; IV. Szent Erzsébet; V. Szent József; VI. Szent Tamás; VII. Szent Péter. Érdekesség még, hogy az építtetők családtagjainak keresztnevei azonosak a szentek neveivel.


Szent Mihály

Szent Borbála

Szűz Mária

Szent Erzsébet

Szent József

Szent Tamás

Szent Péter

3 Ez a művészeti alkotás már a második, melyet Ercsi Dezső Eigel művésztől vásárolt szülőfalujának. 1995-ben „Jézus mennybe menetele” c. képzőművészeti alkotást (190*153) a csávolyi temető kápolnájának ajándékozott.


„Jézus mennybe menetele”

1.Dr. Mándics Mihály: Csávolyi Emlékhelyek 52. oldal

2. Dr. Mándics Mihály: A Csávolyi Katolikusok Hitélete 82. oldal

3.Dr. Mándics Mihály: Csávolyi Emlékhelyek 122. oldal

Loading

Megszakítás