Képviselőtestület

Megkapták megbízólevelüket, majd esküt tett a polgármester és a képviselők

2019. október 25-én, pénteken a Községházán tartotta alakuló ülését a Képviselő-testület.

2019. október 25-én délután a Községházán megtartotta ünnepi alakuló ülését az újonnan megválasztott Képviselő-testület.

Doszkocs Attila, a helyi választási bizottság (HVB) elnöke beszámolt a 2019. október 13-i választások eredményéről. Csávolyon a választópolgárok száma 2019. október 13-án 1 469 fő volt, melyből a szavazáson megjelentek száma 715 fő volt, így a részvételi arány 48,67%-os volt.

A helyi választási bizottság elnöke ismertette továbbá, hogy a horvát nemzetiségi választói jegyzéken szereplők száma: 105 fő volt, valamint a választáson szavazóként megjelentek száma: 88 fő, így a részvételi arány 83,81%-os volt. A megválasztott képviselők: Kissné Osztrogonácz Zita (elnök), Csala Józsefné (elnökhelyettes), Pálfi Gabriella (képviselő).

A német nemzetiségi választói jegyzéken szereplők száma: 114 volt, valamint a választáson szavazóként megjelentek száma: 78 fő, így a részvételi arány 68,42 %-os volt. A megválasztott képviselők: Hamháber Norbert (elnök), Schwarcz Emil (elnökhelyettes), Pálfia Mihály (képviselő), Szőke László (képviselő) és Bittner Annamária képviselő, aki a német nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését követő napon, október 25-én benyújtotta írásban lemondását. Így utóbbi nemzetiségi önkormányzat 4 fővel folytatja munkáját.

Az induló két független polgármester-jelölt közül Csala Józsefné nyerte a polgármester-választást 388 szavazattal, aki eskütétel után átvette esküokmányát és megbízólevelét a helyi választási bizottság elnökétől.

Az egyéni listás képviselőválasztás eredménye szerint a 20 fő képviselő-jelölt közül Berényi Attila, Koch Mártonné, Rátvainé Zimmerer Éva, Rátvai Dezső, Keller Tamás és Romsics Gerda kapta a legtöbb szavazatot, így ők kerültek a Képviselő-testületbe.

Eskütételt követően valamennyien aláírták az esküokmányt és átvették eredeti megbízólevelüket.

Berényi Attila vállalta az alpolgármester-jelöltséget, titkos szavazással egyhangúlag mellette döntött a testület.

Az ülésen határoztak a polgármester illetményének és költségtérítésének összegéről, az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről, illetve a pénzügyi bizottság elnökéről és tagjairól.

A háromtagú Pénzügyi Bizottság elnökéül Koch Mártonnét, tagjainak Keller Tamás és Rátvai Dezső képviselőket választották meg.

Polgármester asszony programjában ismertette, hogy legfontosabb feladatának tartja, a hatályos jogszabályoknak eleget téve, a kötelezően előírt feladatok maradéktalan ellátását, a költségvetés egyensúlyának fenntartását.

Kiemelt helyet foglal el programjában, hogy a község szempontjából előrelépést jelentő pályázati lehetőséget megragadja, a falu fejlődése érdekében. E pályázati lehetőségekkel és ha szükséges, önerővel a település intézményeinek (Iskola, Sportcsarnok, Óvoda, Orvosi rendelő stb.), útjainak, járdáinak, játszótereinek felújítását, állagmegóvását elvégezze, új intézményeket, közösségi tereket, klubhelyiségeket (Bölcsőde, Idősek napközi otthona) hozzon létre, alakítson ki.

Továbbá kiemelte, hogy a fiatalság helyben tartása és a lakosság növekedése érdekében is lépéseket kíván tenni. Segíteni és támogatni fogja a civil szerveződéseket, az Egyházközséget és azok programjait. Már képviselőként is arra törekedett, hogy a helyi vállalkozókkal szoros kapcsolat kerüljön kialakításra, tervei szerint ezt a kapcsolatot jövőben tovább szeretné erősíteni.

Hiszi és vallja, hogy eredményeket egy közösség csak együtt érhet el. A lakosokat be kell vonni a község életébe, ezt egyrészt közösségi fórumok (közmeghallgatás v. falugyűlés) tartásával kívánja megoldani, másrészt a képviselőkön keresztül, akik a választók érdekeit képviselik.

A program sikere elsősorban az együttműködésben, az összefogásban rejlik, így kéri a Képviselő-testületet, a lakosságot, az intézményeket, szervezeteket, hogy a közös célokért a köz érdekében dolgozzanak együtt az elkövetkező ciklusban.

A Képviselő-testület munkájához sok erőt kívánunk!

Babicz János

KÉPVISELŐK

Megszakítás